Derek Prince – Binecuvântare sau blestem (4)

„Vă spun că în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit” Matei 12:36-37.

„Isus Se concentrează aici asupra „cuvintelor nefolositoare”, care sunt cuvinte rostite în mod nechibzuit, fără premeditare. Deseori când o persoană spune ceva caraghios sau negativ despre ea însăşi, se scuză mai apoi prin cuvintele: „Dar nu am vorbit serios.” Şi totuşi, tocmai cu privire la cuvintele de acest gen, pe care oamenii nu le rostesc „serios” ne avertizează Isus. Faptul că vorbitorul „nu vorbeşte serios” nu le reduce , şi nici nu le anulează efectul în vreun fel; dar nici nu îl eliberează de responsabilitate pe vorbitor. ”

Gramma.ro

Reclame